See gallery

Baza Edukacji Ekologicznej w Miętnem

Baza Edukacji Ekologicznej w Miętnem powstała w 2004 roku na terenie Zespołu Szkół Rolniczych. W jej skład wchodzi sala edukacji ekologicznej, ścieżka przyrodniczo-kulturowa położona na terenie zabytkowego parku podworskiego oraz stanica rowerowa.
Ścieżka przyrodniczo - kulturowa powstała w celu ukazania piękna i bogactwa parku podworskiego w Miętnem, jego flory i fauny. Pozwala na przybliżenie i poznanie zasad funkcjonowania przyrody oraz form jej ochrony.
Biegnie ona alejkami zabytkowego parku, który okala odrestaurowany staraniem władz powiatowych XIX- wieczny dwór w Miętnem.
Znajdują się tu przystanki wyposażone w tablice tematyczne i tablice ogólnoinformacyjne. Na terenie ścieżki umieszczone są też tabliczki z nazwami gatunkowymi rosnących na niej drzew, krzewów i bylin parkowych. Przez kompleksy leśne udostępnione dla celów turystyki rowerowej biegnie oznakowana trasa rowerowa.

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close