Guarda la galleria

Baza Edukacji Ekologicznej w Miętnem

Baza Edukacji Ekologicznej w Miętnem powstała w 2004 roku na terenie Zespołu Szkół Rolniczych. W jej skład wchodzi sala edukacji ekologicznej, ścieżka przyrodniczo-kulturowa położona na terenie zabytkowego parku podworskiego oraz stanica rowerowa.
Ścieżka przyrodniczo - kulturowa powstała w celu ukazania piękna i bogactwa parku podworskiego w Miętnem, jego flory i fauny. Pozwala na przybliżenie i poznanie zasad funkcjonowania przyrody oraz form jej ochrony.
Biegnie ona alejkami zabytkowego parku, który okala odrestaurowany staraniem władz powiatowych XIX- wieczny dwór w Miętnem.
Znajdują się tu przystanki wyposażone w tablice tematyczne i tablice ogólnoinformacyjne. Na terenie ścieżki umieszczone są też tabliczki z nazwami gatunkowymi rosnących na niej drzew, krzewów i bylin parkowych. Przez kompleksy leśne udostępnione dla celów turystyki rowerowej biegnie oznakowana trasa rowerowa.

Questo sito utilizza i cookie.

Utilizzando il nostro sito, si acconsente all'impiego di cookie in conformità alle impostazioni del vostro browser. Più informazioni nell'informativa Sulla Privacy.

OK, chiudi