See gallery

Podzamcze

Najcenniejszym zespołem zabytkowym w gminie Maciejowice jest siedziba Zamoyskich w Podzamczu- gdzie od  2005r. funkcjonuje Izba Przyrodniczo – Leśna.

W obiekcie prowadzona jest hodowla owadów w insektariach. Przygotowana została również prezentacja ekosystemu wodnego. W aneksie łowieckim podziwiać można kolekcję trofeów łowieckich: oręża dzików, liry cietrzewi, poroża jeleni i danieli, a także kilkadziesiąt parostków sarny. Znaczna część kolekcji ma charakter historyczny, niektóre trofea pochodzą sprzed II wojny światowej. Ozdobą kolekcji są medaliony byków: łosia i jelenia, a także rzeźba popiersia św. Huberta, patrona leśników i myśliwych. W aneksie prezentowane są także okazy ptaków (m.in.: bataliony, sowy, drozdy, ptaki drapieżne) i ssaków (kuna leśna, wiewiórka).Wszystko to można zobaczyć udając się  z naszego Ośrodka  do trasy 801 w kierunku Puław, następnie przez Rynek w Maciejowicach kontynuując w kierunku Łaskarzewa. Długość całej trasy to ok. 25 km.

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close